Aktualne informacije

Aktualne informacije vezane za izgradnju, opremanje i uređenje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre Cukrići.

AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠENE:

 1. Kupljeno zemljište za otvaranje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre Cukrići površine 31000 m2,
 2. Proširen vanjski put i izrađene staze na površini Centra, i to 4 vodoravne i 2 okomite u ukupnoj dužini od 850 m,
 3. Stavljen u funkciju priključak za električnu energiju, te priključak za telefon i vodu,
 4. Izvršeno je posipanje vanjskog puta i staza na površini Centra sa šljunkom,
 5. 25.veljače 2004. godine na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre Cukrići postavljeni su temelji za natkrivenu terasu. Izrađena je betonska ploča za natkrivenu terasu površine 150 m2 te septička jama,
 6. Na početku Cukrića postavljeni su putokazi i natpis za dolazak na Edukacijsko rehablitacijski centar slijepih Istre - Cukrići,
 7. Postavljeni su ivičnjaci oko staza na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre Cukrići,
 8. Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre Cukrići izgrađena je terasa površine 150 m2, sa prikladnom ogradom, postavljena su dva montažna objekta za priručnu kuhinju i sanitarni čvor, te je postavljena rampa za prilaz na terasu osobama u kolicima,

 9. Na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre - Cukrići sagrađen je prostor površine 18 m2 u kojem je izgrađena krušna peć i prostor za roštilj.

 10. Izvršeno je pokrivanje terase površine 70 m2,
 11. Izvršeni su građevinski radovi na kapelici posvećenoj sv. Luciji, zaštitnici vida,
 12. Dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju "Kuće svjetla - Cukrići" na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići.
 13. Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići postavljeno je 7 montažnih kućica, donacija Društva crvenog križa Istarske županije.
 14. Dobivena je građevinska dozvola za izgradnju "Kuće svjetla - Cukrići" na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići.
 15. Postavljeni su novi putokazi i tabele sa novim natpisom Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre - Cukrići.
 16. Započeto je sa izgradnjom građevinskog objekta. (17.06.2010.)
 17. Postavljena je nastrešnica preko cijele površine terase.
 18. Postavljena je fasada na građevinski objekt.
 19. Postavljena je vanjska stolarija na građevinski objekt.
 20. Postavljena je fasada na 7. apartamana (montažnih kućica).
 21. Postavljena je vanjska stolarija na građevinski objekt
 22. Postavljene su klupčice na zidove od terase u sklopu građevinskog objekta,
 23. Postavljena je keramika,
 24. Postavljena je unutarnja stolarija u građevinskom objeku.
 25. Postavljene su sanitarije u muškom, ženskom WC-u i WC-u prilagođenog osobama u invalidskim kolicima.
 26. Povodom obilježavanja 65.obljetnice postojanja Udruge slijepih Istarske županije 18.06.2016. godine je svečano otvorena "Kuća svjetla" koju su otvorili Župan Istarske županije gospodin Valter Flego i počasni član Udruge slijepih Istarske županije, gospodin Libero Soldatić.
 27. Trenutno se radi na opremanju građevinskog objekta "Kuće svjetla": kupljena je kuhinja, stolovi i stolice, postavljene su klime.
 28. Otvoreno je košarkaško igralište za osobe oštena vida.

 

Nacrt viseće kuglane za slijepe osobe

visecakuglana1 visecakuglana2

 

Nacrt košarkaškog igrališta za slijepe osobe

kosigral1

kosigral2

 

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT 01.04.2005.

Sport i rekreacija

Sportsko - rekreacijske potrebe rješavat će se unutar građevinskih područja naselja i u slijedećim sportsko - rekreacijskim zonama:

 1. Svetvinčenat - 1.4 ha
 2. Juršići - 0.7 ha
 3. Cukrići - 3.2 ha
 4. Salambati - 1,9ha
 5. Ferlini - 0.3 ha
 6. Klarići - 1.3 ha

Sportsko-rekreacijska zona Cukrići je zadovoljavanje sportsko-rekreacijskih potreba osoba s invaliditetom - slijepih i ostalih osoba s invaliditetom, kako s područja Istarske županije, tako i cijele Republike Hrvatske, pa i šire.
U sklopu sportsko-rekreacijske zone u Cukrićima za osobe s invaliditetom predviđa se:

 • kombinirano rukomet + 2 košarkaška igrališta dimenzija 30 x 40 m s tartan podlogom
 • boćarski teren s četiri staze na pješčanoj podlozi
 • teren za viseću kuglanu
 • teren za natjecanja za radioamatere sa pratećim prostorijama i ugostiteljskim objektom veličine 350 m2, te
 • četiri tenis igrališta sa zemljanom podlogom, sa pratećim prostorijama i ugostiteljskim objektom veličine 50 m2.

Aktivnosti koje treba izvršiti

 1. Izgradnja građevinskog objekta na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre Cukrići površine 298 m2, u sklopu kojeg će biti otvoren Tiflološki muzej slijepih Istre,
 2. Uređenje zelene površine,
 3. Izgradnja sportsko rekreativnih terena i igraonice na otvorenom prilagođene za djecu s invaliditetom,
 4. Uređenje i opremanje građevinskog objekta i sportsko rekreativnih terena
  ( Nacrt viseće kuglane za slijepe )
 5. Asfaltiranje puta i staza, te postavljanje prikladne ograde i javne rasvjete na cijeloj površine Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre - Cukrići

Dopis o suglasnosti za gradnju kapelice na površini Edukacijko rehabilitacijskog centra slijepih Istre - Cukrići od biskupa gosp. Ivana Milovana.

BISKUPSKI ORDINARIJAT U POREČU
ORDINARIATUS EPISCOPALIS POREČ
HR - 52440 POREČ, Dobrilina 3
Tel. (052) 432-064, Fax (052) 451 -785

Broj 68/2005
Poreč, 19.veljače 2005.

Udruga slijepih Županije Istarske Pula
Zadarska 40
52100 Pula

Cijenjeni,
Sa zadovoljstvom smo primili Vaš službeni dopis (br. 53/2005 od 07.02.2005.) o namjeri da na prostoru Izletišta slijepih Istre u Cukrićima sagradite kapelicu. Draga nam je takva Vaša inicijativa, koja će, vjerujemo, biti Široko prihvaćena, te će na taj način sav prostor Izletišta biti oplemenjen upravo na način kako se kod nas u Istri to činilo stoljećima.
Drago će nam biti također ako budemo uključeni u izradu projekta kapelice te ako budemo mogli izbliza pratiti izvođenje radova na njenoj izgradnji.
Čestitajući Vam na inicijativi, srdačno pozdravljamo.

Ivan Milovan, biskup

Popis tvrtki koje su vršile radove na površini ERCSI Cukrići

 • ADS-MAGUS, PULA
 • ALUMINIJS-PARKOVI-DIZAJN D.O.O., NOVIGRAD
 • AUTO KUĆA CERIN D.O.O. BRAJKOVIĆI
 • AUTOPREVOZNIK ROMANO BOŽIĆ PULA
 • BEATO SIGNAL D.O.O. PLOVANIJA
 • BIBIĆI D.O.O. SVETVINČENAT
 • BLASCO GRAĐEVINSKI OBRTNIK VODNJAN
 • BURIĆ D.O.O. PULA
 • CESTA D.D. ZA NISKOGRADNJU I PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PULA
 • CONSTRUCTA D.O.O. PULA
 • ELEKTRIČARSKI OBRT "KUTIĆ ANTON", BIBIĆI
 • EL.PE.S. D.O.O., PULA
 • G.E.I. ISTRING D.O.O. ZA INŽENJERING, URBANIZAM I PROJEKTIRANJE PULA
 • GEO BIRO D.O.O. PULA
 • GRAĐEVINSKI OBRT ĐANI, TINJAN
 • GRAĐEVINSKI OBRT MILENKO KOVAČEVIĆ PULA
 • GREDER - USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, BRIČANCI, SVETVINEČNAT
 • HANN – INVEST D.O.O. ŽBANDAJ
 • HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DP ELEKTROISTRA PULA
 • HT – HRVATSKE  TELEKOMUNIKACIJE D.D. TKC PAZIN, PULA
 • INTER ISTRA D.O.O, BJAŽIĆ
 • ISKOP, ŽMINJ
 • ISTARSKE CESTE D.O.O. PULA
 • ISTRA GIPS PULA
 • IZA DUGE D.O.O., PULA
 • KAMEN D.D., PAZIN
 • KAPELOTO GRAĐEVINSKI OBRT PULA
 • "KARIOLA" OBRT ZA IWSKOP ZEMLJIŠTA I PRIJEVOZ, SVETVINČENAT
 • LIMPRESS OBRT ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU GRAĐEVINSKE LIMARIJE I VENTILACIJE, VINKURAN
 • "LUX-DEMORI" ELEKTROINSTALATERSKI OBRT, GALIŽANA
 • MARTIN PRIJEVOZ BIBIĆI
 • MAURICIO MIŠAN AUTOPRIJEVOZNIK, BOKORDIĆI
 • MKM D.O.O. VODNJAN
 • MILAN JELČIĆ OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA
 • OBRT U GRAĐEVINARSTVU «LAMARIN», ŽMINJ – JURKOTI
 • OBRT ZA MONTAŽU NAMJEŠTAJA "TEO", PULA
 • ORNI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU JURŠIĆI
 • P & P OBRT ZA JAVNI PRIJEVOZ I ZEMLJANE RADOVE PULA
 • PROFI DIZAJN J.D.O.O., PULA
 • PRO-MONT D.O.O., PULA
 • PYKNA, LIŽNJAN
 • RAFCOMERCE D.O.O., VINKURAN
 • ROVERIA OBRT ZA ISKOPE BRŠČIĆI
 • SIROTIĆ VALTER, VODOINSTALATER, PULA
 • SIGNAL SISTEM D. O. O. PULA
 • SLIVAR MONT D.O.O., PULA
 • SREĆKO PRIJEVOZ SVETVINČENAT
 • STAR METAL ŠTINJAN
 • STOLARIJA ISTRA, PULA
 • SUDULIĆ STOLARSKI OBRT, PULA
 • SUPERCOLOR D.O.O., PULA
 • UKRAS GRAĐEVINSKI OBRT, PULA
 • VIBROBETON - DECORGARDEN PULA
 • VODOVOD PULA D.O.O. - PULA
 • ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA, ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE, D.O.O. RIJEKA
 • ŽITO SERVIS PEKICI
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Istarske županije PULA

Popis dodijeljenih plaketa

PRAVNE OSOBE:

 1. ADRIATIC CROATIA INTERNATIONALN, OPATIJA
 2. ADS-MAGUS, PULA
 3. ARENATURIST D.D. PULA
 4. BAUHAUS ZAGREB K.D. ZAGREB
 5. BEDEM LJUBAVI – 1991 ZAGREB
 6. BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ
 7. BRIONI DD PULA
 8. CARITAS POREČKO – PULSKE BISKUPIJE, PAZIN
 9. CALUCEM D.O.O., PULA
 10. CESTA D.D. PULA
 11. CITYEXPRESS ISTRA D.O.O. PULA
 12. CONCETTINO  PEKARA  POREČ
 13. CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB
 14. DAMAŠKA NADA, PRIVATNA LJEKARNA
 15. DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O., POREČ
 16. DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE - PULA
 17. DRUŠTVO RODITELJA OSOBA S KOMBINIRANIM SMETANJAM - PULA
 18. DRUŠTVO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE - GOSPIĆ
 19. DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO-RETARDIRANIM OSOBAMA - PULA
 20. ELEKTROPROJEKT DD ZAGREB
 21. FERRO D.O.O., PULA
 22. FERSPED PULA D.O.O., PULA
 23. FENDI PARFUMERIJA - PULA
 24. GEO BIRO D.O.O. PULA
 25. GHETALDUS OČNA OPTIKA D.D. PULA
 26. GRAD BUZET
 27. GRAD LABIN
 28. GRAD NOVIGRAD
 29. GRAD PAZIN
 30. GRAD PULA
 31. GRAD ROVINJ
 32. GRAD UMAG
 33. GRAD VODNJAN
 34. GRADSKA TELEVIZIJA DD ZADAR
 35. HANN - INVEST D.O.O. ŽBANDAJ
 36. HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DP ELEKTROISTRA PULA
 37. HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O. POGON BUJE
 38. HOLCIM (Hrvatska) D.O.O. KOROMAČNO
 39. HP - HRVATSKA POŠTA D.D. SREDIŠTE POŠTA PAZIN
 40. HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA D.D., ZAGREB
 41. HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR SV. NIKOLA TAVELIĆ - CARITAS, SYDNEY, AUSTRALIA
 42. HRVATSKI KATOLIČKI RADIO
 43. HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ - ZAGREB
 44. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA - ZAGREB
 45. HRVATSKI RADIO - RADIO POSTAJA PULA
 46. HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH - ZAGREB
 47. HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ SLIJEPIH - ZAGREB
 48. HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREB
 49. HRVATSKI KLUB KRALJ TOMISLAV, AUSTRALIJA
 50. HRVATSKO KARLOVAČKO DRUŠTVO SYDNEY, AUSTRALIJA
 51. HT - HRVATSKE KOMUNIKACIJE D.D. REGIJA 3 - ZAPAD SREDIŠTE RIJEKA
 52. HT - HRVATSKE KOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB
 53. HUPRT - ZAGREB
 54. HURS PODRUŽNICA ISTRA PULA
 55. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB
 56. HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D., ZAGREB
 57. INFORMATIČKO PROJEKTANTSKI INŽENJERING BURIĆ D.O.O. PULA, PULA
 58. HVIDRA PULA
 59. INTERCOMMERCE EXPORT - IMPORT D.O.O. UMAG
 60. ISTARSKA ŽUPANIJA
 61. ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE PULA
 62. ISTARSKE CESTE D.O.O. PULA
 63. ISTRA CEMENT D.O.O. PULA
 64. ISTRIAN AMERICAN CHARITIES ASSOCIATION, NY
 65. IT JEDAN D.O.O., ZAGREB
 66. JOSIP TURČINOVIĆ D.O.O., PAZIN
 67. LABELLE D.O.O POREČ
 68. LIONS CLUB NOVIGRAD
 69. LIONS CLUB POREČ
 70. LIONS KLUB PULA
 71. LIRA INTERSOUND D.O.O. PULA
 72. LUKS D.O.O., ROVINJ
 73. LUPI D.O.O. ČAVLE
 74. LUXOTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O., NOVIGRAD
 75. NEZAVISNA ISTARSKA TELEVIZIJA, PAZIN
 76. NOVA TV, ZAGREB
 77. OPĆINA BRTONIGLA
 78. OPĆINA KRŠAN
 79. OPĆINA MARČANA
 80. OPĆINA RAŠA
 81. OPĆINA SVETA NEDELJA
 82. OPĆINA SVETVINČENAT
 83. OPĆINA VIŽINADA
 84. OTVORENI KAZNENO-POPRAVNI DOM, VALTURA (OKPD - VALTURA)
 85. PAJO D.O.O.
 86. PEEM D.O.O. PULA
 87. POREČKO PULSKI CARISTAS, PAZIN
 88. PRIVREDNA BANKA - LAGUNA BANKA D.D. POREČ
 89. PULJANKA D.D. PULA
 90. RADIO PROTO RE KRALJEVICA
 91. RADIO SLJEME, ZAGREB
 92. RESTAURANT & HOTEL GALIJA, PULA
 93. RTL TELEVIZIJA, ZAGREB
 94. SAVEZ UDRUGA INVALIDA Istarske županije - PULA
 95. ŠPINA D.O. TRGOVINA I GRAĐEVINARSTVO POREČ
 96. TARTAJUN DOL NA HVARU, STARI GRAD
 97. TE PLOMIN D.O.O. PLOMIN LUKA
 98. TRŽNICA D.O.O. PULA
 99. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA
 100. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PULE
 101. TURISTIČKA ZAJEDNICA Istarske županije
 102. TV NOVA D.O.O. PULA
 103. UČKA KONZALTING D.O.O., PAZIN
 104. UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO POSAVKSE ŽUPANIJE - SLAVONSKI BROD
 105. UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLOVAC
 106. UDRUGA SLIJEPIH PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE - RIJEKA
 107. UDRUGA SLIJEPIH SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE - SPLIT
 108. UDRUGA SLIJEPIH ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADAR
 109. UDRUGA SLIJEPIH ŽUPANIJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE - BJELOVAR
 110. UDRUŽENJE ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA, ZAGREB
 111. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA PULA, GOSPODIN JOSIP BURŠIĆ, PULA
 112. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI "ZLATNE RUKE»
 113. VALALTA D.D. ROVINJ
 114. VEČERNJI LIST D.D. DOPISNIŠTVO PULA
 115. VODOVOD PULA D.O.O.
 116. ZAJEDNICA UDRUGA UMIROVLJENIKA, PULA
 117. ZAKLADA VATRENO SRCE, ZAGREB

FIZIČKE OSOBE:

 1. MARIN AMIŽIĆ, SPLIT
 2. RADOMIR ANTIĆ, ROVINJ
 3. ADRIJANO BAF, CEROVLJE
 4. PEĐA BAJOVIĆ, ZAGREB
 5. LUČANO BANČIĆ, KRNIČARI
 6. TOMAS BARBALICH, PULA
 7. MORENO BARTOLIĆ, ZARTINJ
 8. LIDIJA BASTIANICH, SAD
 9. LINO BAŠKERA, LABIN
 10. FRANKO BEAKOVIĆ, POREČ
 11. ORIJANO BELUŠIĆ, LABIN
 12. SONJA BELUŠIĆ, LABIN
 13. ALFRED BLAŽINA, PULA
 14. IVA BILIĆ, BOŠKARI
 15. CHARLES BILLICH, AUSTRALIJA
 16. SLAVEN BILIĆ, ZAGREB
 17. GILLES BONAERT, PREDSJEDNIK UPRAVE ISTRA CEMENT D.O.O PULA
 18. ĐURĐICA BOSANČIĆ, POREČ
 19. DAVOR BOŽAC, PULA
 20. ROMANO BOŽIĆ, PULA
 21. SILVANO BRAJKOVIĆ, PULA
 22. VIŠNJA BRCKOVIĆ, POREČ
 23. LORENA BRGIĆ, PULA
 24. RITA BRGIĆ - STOKIĆ, VODNJAN
 25. JOZO BRSTILO, ROVINJ
 26. VLADIMIR CVITIĆ, PUJLA
 27. DARKO ČUTURILO, PULA
 28. LUCIANO DELBIANCO, GRADONAČELNIK GRDA PULE
 29. ALEN DOBLANOVIĆ, SVETVINČENAT
 30. SILVANO DRANDIĆ, PULA
 31. RADENKO DRUŽETIĆ, PULA
 32. URS FANKHUSER, PREDSJEDNIK UPRAVE "HOLCIM" (HRVATSKA) D.O.O. KOROMAČNO
 33. TARIK FILIPOVIĆ, ZAGREB
 34. MARINO FOLO, SVETVINČENAT
 35. MIRKO GALIĆ, ZAGREB
 36. DANILO GAMBALETTA, VODNJAN
 37. RENATA GARIĆ, RIJEKA
 38. DAVOR GAVRAN, GLASNOGOVORNIK HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA
 39. DENIS IČIN, NOVIGRAD
 40. HRVOJE IVANČIĆ, ZAGREB
 41. IVAN JAKOVČIĆ, ŽUPAN ISTARSKE ŽUAPNIJE
 42. SILVANO & POULIN JELIĆ, AUSTRALIJA
 43. MILJENKO KALČIĆ, PULA
 44. TOMISLAV KARDAŠ, ZAGREB
 45. EGIDIO KLEVA, PULA
 46. JOSIP KNAPIĆ, RAŠA
 47. KARMEL KREBEL, PAZIN
 48. BRUNO KMET, NOVIGRAD
 49. PETRA KOSANOVIĆ, UMAG
 50. DRAŽEN KUTELŠA, POREČ
 51. DR. EDI LADAVAC, PULA
 52. BOJAN LALIĆ, PULA
 53. PETAR & THERESA LOVRIĆ, AUSTRALIJA
 54. MIJO MACAN, PULA
 55. VALTER MACUKA, PULA
 56. DIJANA MAJER, ZAGREB
 57. IGOR MARAS, PULA
 58. DANIJELA MARINI, PULA
 59. ŽELJKO MATANIĆ, ZAGREB
 60. OLIMPIJA MEDEN, POREČ
 61. DRAGO MESARIĆ, UMAG
 62. BISKUP POREČKO-PULSKI MONS. IVAN MILOVAN
 63. MIRO MIRKOVIĆ, PULA
 64. VELJKO MIRKOVIĆ, PULA
 65. LADISLAV MIŠAN, PULA
 66. DAVOR MIŠKOVIĆ, PULA
 67. MIROSLAV MOCKO, PULA
 68. MARTA I VLADIMIR MOFARDIN, VARVARI
 69. GINO NAČINOVIĆ, AUSTRALIJA
 70. TOMISLAV NAZOR, AUSTRALIJA
 71. SILVIO NOVOSEL, ZAGREB
 72. MARIJA I VID OREMUŠ, VIDOVITICA
 73. LJERKA PAVIĆ, ZAGREB
 74. Velečasni ILIJA PAVLOVIĆ, PULA
 75. MILAN PERCAN, PULA
 76. ĐANI PERKOVIĆ, SVETVINČENAT
 77. LUČANO PERŠIĆ, BIBIĆI, NAČELNIK OPĆINE SVETVINČENAT
 78. VERA PLASTIĆ, PULA
 79. VESNA PLAVŠIĆ, PULA
 80. SONJA PILEPIĆ, PULA
 81. NERINA PIŠTAN, POREČ
 82. JOSIP PUJAS, VABRIGA
 83. SILVANO PUHAR, PULA
 84. MLADEN RADOLOVIĆ, VODNJAN
 85. MILAN ROJNIĆ, ŠTINJAN
 86. PRIM. DR. ROMANITA ROJNIĆ, PULA
 87. TOMISLAV RUBINIĆ, RABAC
 88. DIJANA SERGO, LABIN
 89. EGIDIO SIROTIĆ, SVETVINČENAT
 90. VALTER SIROTIĆ, PULA
 91. GINA SINOŽIĆ, AUSTRALIJA
 92. MIRA SKULIBER, ŠKRILJEVO
 93. DAMIR SLIVAR, PULA
 94. DAISY & LIBERO SOLDATIĆ, SYDNEY
 95. IVAN SPEHAR, AUSTRALIJA
 96. DIMITRIJE SUŠANJ, UMAG
 97. dr. sc. JUSUF ŠEHANOVIĆ, prof.
 98. SLAVICA ŠETIĆ, PULA
 99. ALAN ŠIŠINAČKI, ZAGREB
 100. JULIJA ŠKORO, KOROMAČNO
 101. TOMISLAV TKALEC, ZAGREB
 102. ZORAN TODOROVIĆ, PULA
 103. MICHEL TOMAŠEVIĆ, ROVINJ
 104. JOSIP TOMIŠIĆ, GRADIŠĆE
 105. ANTONIJA UKA, PULA
 106. ANĐELO VALE, RAKALJ
 107. DOBRIVOJE VELJOVIĆ, ROVINJ
 108. DARIO VERBANEC, PULA
 109. ANDREJ VUJIĆ, ZAGREB
 110. ANTON VUKSANOVIĆ, ŠTINJAN
 111. ŽELJKO ZEC, PAZIN
 112. BRIGITA ŽUFIĆ, PULA
Promijenite boje:
Bijela boja
Plava boja
Žuta boja
Crvena boja
Zelena boja
Promijenite veličinu:
Mala slova
Normalna slova
Veća slova
Velika slova
Najveća slova