LUČ Eduka Cukrići

O nama

Aktualne informacije

Aktualne informacije vezane za izgradnju, opremanje i uređenje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka Cukrići.

AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠENE:

 1. Kupljeno zemljište za otvaranje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići površine 31000 m2,
 2. Proširen vanjski put i izrađene staze na površini Centra, i to 4 vodoravne i 2 okomite u ukupnoj dužini od 850 m,
 3. Stavljen u funkciju priključak za električnu energiju, te priključak za telefon i vodu,
 4. Izvršeno je posipanje vanjskog puta i staza na površini Centra sa šljunkom,
 5. 25.veljače 2004. godine na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići postavljeni su temelji za natkrivenu terasu. Izrađena je betonska ploča za natkrivenu terasu površine 139 m2 te septička jama,
 6. Na početku Cukrića postavljeni su putokazi i natpis za dolazak na Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići,
 7. Postavljeni su ivičnjaci oko staza na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići,
 8. Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići izgrađena je terasa površine 150 m2, sa prikladnom ogradom, postavljena su dva montažna objekta za priručnu kuhinju i sanitarni čvor, te je postavljena rampa za prilaz na terasu osobama u kolicima,
 9. Na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići sagrađen je prostor površine 18 m2 u kojem je izgrađena krušna peć i prostor za roštilj.
 10. Izvršeno je pokrivanje terase površine 70 m2,
 11. Izvršeni su građevinski radovi na kapelici posvećenoj sv. Luciji, zaštitnici vida,
 12. Dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju “Kuće svjetla – Cukrići” na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići.
 13. Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići postavljeno je 7 montažnih kućica, donacija Društva crvenog križa Istarske županije.
 14. Dobivena je građevinska dozvola za izgradnju “Kuće svjetla – Cukrići” na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići.
 15. Postavljeni su novi putokazi i tabele sa novim natpisom Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići.
 16. Započeto je sa izgradnjom građevinskog objekta. (17.06.2010.)
 17. Postavljena je nadstrešnica preko cijele površine terase.
 18. Postavljena je fasada na građevinski objekt.
 19. Postavljena je vanjska stolarija na građevinski objekt.
 20. Postavljena je fasada na 7. apartmana (montažnih kućica).
 21. Postavljena je vanjska stolarija na građevinski objekt
 22. Postavljene su klupčice na zidove od terase u sklopu građevinskog objekta.
 23. Postavljena je keramika u građevinskom objektu,.
 24. Postavljena je unutarnja stolarija u građevinskom objektu.
 25. Postavljene su sanitarije u muškom, ženskom WC-u i WC-u prilagođenog osobama u invalidskim kolicima.
 26. Povodom obilježavanja 65.obljetnice postojanja Udruge slijepih Istarske županije 18.06.2016. godine je svečano otvorena “Kuća svjetla” koju su otvorili Župan Istarske županije gospodin Valter Flego i počasni član Udruge slijepih Istarske županije, gospodin Libero Soldatić.
 27. Trenutno se radi na opremanju građevinskog objekta “Kuće svjetla”: kupljena je kuhinja, stolovi i stolice, postavljene su klime.
 28. Otvoreno je košarkaško igralište za osobe oštećna vida.

Nacrt viseće kuglane i košarkaškog igrališta za slijepe osobe

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT 01.04.2005.

Sport i rekreacija

Sportsko – rekreacijske potrebe rješavat će se unutar građevinskih područja naselja i u slijedećim sportsko – rekreacijskim zonama:

 1. Svetvinčenat – 1.4 ha
 2. Juršići – 0.7 ha
 3. Cukrići – 3.2 ha
 4. Salambati – 1,9ha
 5. Ferlini – 0.3 ha
 6. Klarići – 1.3 ha

Sportsko-rekreacijska zona Cukrići je zadovoljavanje sportsko-rekreacijskih potreba osoba s invaliditetom – slijepih i ostalih osoba s invaliditetom, kako s područja Istarske županije, tako i cijele Republike Hrvatske, pa i šire.
U sklopu sportsko-rekreacijske zone u Cukrićima za osobe s invaliditetom predviđa se:

 • kombinirano rukomet + 2 košarkaška igrališta dimenzija 30 x 40 m s tartan podlogom
 • boćarski teren s četiri staze na pješčanoj podlozi
 • teren za viseću kuglanu
 • teren za natjecanja za radioamatere sa pratećim prostorijama i ugostiteljskim objektom veličine 350 m2, te
 • četiri tenis igrališta sa zemljanom podlogom, sa pratećim prostorijama i ugostiteljskim objektom veličine 50 m2.

Aktivnosti koje treba izvršiti:

   • Izgradnja sportsko rekreativnih terena na otvorenem,
   • Prilagodba i uređenje terena za nogometno igralište prilagođenog osobama oštećena vida,
   • Izgradnja i opremanje igraonice na otvorenom prilagođene za djecu s invaliditetom,
   • Opremanje sedam apartmana na Centru,  
   • Asfaltiranje puta i staza, te postavljanje prikladne ograde i javne rasvjete na cijeloj površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići.

Dopis o suglasnosti za gradnju kapelice na površini Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre LUČ Eduka – Cukrići od biskupa gosp. Ivana Milovana.

BISKUPSKI ORDINARIJAT U POREČU
ORDINARIATUS EPISCOPALIS POREČ
HR – 52440 POREČ, Dobrilina 3
Tel. (052) 432-064, Fax (052) 451 -785

Broj 68/2005
Poreč, 19.veljače 2005.

Udruga slijepih Županije Istarske Pula
Zadarska 40
52100 Pula

Cijenjeni,
Sa zadovoljstvom smo primili Vaš službeni dopis (br. 53/2005 od 07.02.2005.) o namjeri da na prostoru Izletišta slijepih Istre u Cukrićima sagradite kapelicu. Draga nam je takva Vaša inicijativa, koja će, vjerujemo, biti Široko prihvaćena, te će na taj način sav prostor Izletišta biti oplemenjen upravo na način kako se kod nas u Istri to činilo stoljećima.
Drago će nam biti također ako budemo uključeni u izradu projekta kapelice te ako budemo mogli izbliza pratiti izvođenje radova na njenoj izgradnji.
Čestitajući Vam na inicijativi, srdačno pozdravljamo.

Ivan Milovan, biskup

 

Popis tvrtki koje su vršile radove na površini ERCSI Cukrići

   • ADS-MAGUS, PULA
   • ALUMINIJS-PARKOVI-DIZAJN D.O.O., NOVIGRAD
   • AUTOPREVOZNIK ROMANO BOŽIĆ PULA
   • BEATO SIGNAL D.O.O. PLOVANIJA
   • BIBIĆI D.O.O. SVETVINČENAT
   • BLASCO GRAĐEVINSKI OBRTNIK VODNJAN
   • BURIĆ D.O.O. PULA
   • CESTA D.D. ZA NISKOGRADNJU I PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PULA
   • CONSTRUCTA D.O.O. PULA
   • ELEKTRIČARSKI OBRT “KUTIĆ ANTON”, BIBIĆI
   • EL.PE.S. D.O.O., PULA
   • G.E.I. ISTRING D.O.O. ZA INŽENJERING, URBANIZAM I PROJEKTIRANJE PULA
   • GEO BIRO D.O.O. PULA
   • GRAĐEVINSKI OBRT ĐANI, TINJAN
   • GRAĐEVINSKI OBRT MILENKO KOVAČEVIĆ PULA
   • GREDER – USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, BRIČANCI, SVETVINEČNAT
   • HANN – INVEST D.O.O. ŽBANDAJ
   • HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DP ELEKTROISTRA PULA
   • HT – HRVATSKE  TELEKOMUNIKACIJE D.D. TKC PAZIN, PULA
   • INTER ISTRA D.O.O, BJAŽIĆ
   • ISKOP, ŽMINJ
   • ISTARSKE CESTE D.O.O. PULA
   • ISTRA GIPS PULA
   • IZA DUGE D.O.O., PULA
   • KAMEN D.D., PAZIN
   • KAPELOTO GRAĐEVINSKI OBRT PULA
   • “KARIOLA” OBRT ZA IWSKOP ZEMLJIŠTA I PRIJEVOZ, SVETVINČENAT
   • LIMPRESS OBRT ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU GRAĐEVINSKE LIMARIJE I VENTILACIJE, VINKURAN
   • LINOGRAD T.M.E.K., LABIN
   • “LUX-DEMORI” ELEKTROINSTALATERSKI OBRT, GALIŽANA
   • MARTIN PRIJEVOZ BIBIĆI
   • MAURICIO MIŠAN AUTOPRIJEVOZNIK, BOKORDIĆI
   • MKM D.O.O. VODNJAN
   • MILAN JELČIĆ OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA
   • OBRT U GRAĐEVINARSTVU «LAMARIN», ŽMINJ – JURKOTI
   • OBRT ZA MONTAŽU NAMJEŠTAJA “TEO”, PULA
   • ORNI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU JURŠIĆI
   • P & P OBRT ZA JAVNI PRIJEVOZ I ZEMLJANE RADOVE PULA
   • PROFI DIZAJN J.D.O.O., PULA
   • PRO-MONT D.O.O., PULA
   • PYKNA, LIŽNJAN
   • RAFCOMERCE D.O.O., VINKURAN
   • ROVERIA OBRT ZA ISKOPE BRŠČIĆI
   • SIROTIĆ VALTER, VODOINSTALATER, PULA
   • SIGNAL SISTEM D. O. O. PULA
   • SLIVAR MONT D.O.O., PULA
   • SREĆKO PRIJEVOZ SVETVINČENAT
   • STAR METAL ŠTINJAN
   • STOLARIJA ISTRA, PULA
   • SUDULIĆ STOLARSKI OBRT, PULA
   • SUPERCOLOR D.O.O., PULA
   • UKRAS GRAĐEVINSKI OBRT, PULA
   • VIBROBETON – DECORGARDEN PULA
   • VODOVOD PULA D.O.O. – PULA
   • ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA, ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE, D.O.O. RIJEKA
   • ŽITO SERVIS PEKICI
   • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Istarske županije PULA

 

Popis dodijeljenih plaketa

PRAVNE OSOBE:

   1. ADRIATIC CROATIA INTERNATIONALN, OPATIJA
   2. ADS-MAGUS, PULA
   3. ARENATURIST D.D. PULA
   4. BAUHAUS ZAGREB K.D. ZAGREB
   5. BEDEM LJUBAVI – 1991 ZAGREB
   6. BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT ROVINJ
   7. BRIONI DD PULA
   8. CARITAS POREČKO – PULSKE BISKUPIJE, PAZIN
   9. CALUCEM D.O.O., PULA
   10. CESTA D.D. PULA
   11. CITYEXPRESS ISTRA D.O.O. PULA
   12. CONCETTINO  PEKARA  POREČ
   13. CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB
   14. DAMAŠKA NADA, PRIVATNA LJEKARNA
   15. DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O., POREČ
   16. DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE – PULA
   17. DRUŠTVO RODITELJA OSOBA S KOMBINIRANIM SMETANJAM – PULA
   18. DRUŠTVO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE – GOSPIĆ
   19. DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO-RETARDIRANIM OSOBAMA – PULA
   20. ELEKTROPROJEKT DD ZAGREB
   21. FERRO D.O.O., PULA
   22. FERSPED PULA D.O.O., PULA
   23. FENDI PARFUMERIJA – PULA
   24. GEO BIRO D.O.O. PULA
   25. GHETALDUS OČNA OPTIKA D.D. PULA
   26. GRAD BUZET
   27. GRAD LABIN
   28. GRAD NOVIGRAD
   29. GRAD PAZIN
   30. GRAD PULA
   31. GRAD ROVINJ
   32. GRAD UMAG
   33. GRAD VODNJAN
   34. GRADSKA TELEVIZIJA DD ZADAR
   35. HANN – INVEST D.O.O. ŽBANDAJ
   36. HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DP ELEKTROISTRA PULA
   37. HEP – DISTRIBUCIJA D.O.O. POGON BUJE
   38. HOLCIM (Hrvatska) D.O.O. KOROMAČNO
   39. HP – HRVATSKA POŠTA D.D. SREDIŠTE POŠTA PAZIN
   40. HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA D.D., ZAGREB
   41. HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR SV. NIKOLA TAVELIĆ – CARITAS, SYDNEY, AUSTRALIA
   42. HRVATSKI KATOLIČKI RADIO
   43. HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ – ZAGREB
   44. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA – ZAGREB
   45. HRVATSKI RADIO – RADIO POSTAJA PULA
   46. HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH – ZAGREB
   47. HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ SLIJEPIH – ZAGREB
   48. HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREB
   49. HRVATSKI KLUB KRALJ TOMISLAV, AUSTRALIJA
   50. HRVATSKO KARLOVAČKO DRUŠTVO SYDNEY, AUSTRALIJA
   51. HT – HRVATSKE KOMUNIKACIJE D.D. REGIJA 3 – ZAPAD SREDIŠTE RIJEKA
   52. HT – HRVATSKE KOMUNIKACIJE D.D. ZAGREB
   53. HUPRT – ZAGREB
   54. HURS PODRUŽNICA ISTRA PULA
   55. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB
   56. HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D., ZAGREB
   57. INFORMATIČKO PROJEKTANTSKI INŽENJERING BURIĆ D.O.O. PULA, PULA
   58. HVIDRA PULA
   59. INTERCOMMERCE EXPORT – IMPORT D.O.O. UMAG
   60. ISTARSKA ŽUPANIJA
   61. ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE PULA
   62. ISTARSKE CESTE D.O.O. PULA
   63. ISTRA CEMENT D.O.O. PULA
   64. ISTRIAN AMERICAN CHARITIES ASSOCIATION, NY
   65. IT JEDAN D.O.O., ZAGREB
   66. JOSIP TURČINOVIĆ D.O.O., PAZIN
   67. LABELLE D.O.O POREČ
   68. LIONS CLUB NOVIGRAD
   69. LIONS CLUB POREČ
   70. LIONS KLUB PULA
   71. LIRA INTERSOUND D.O.O. PULA
   72. LUKS D.O.O., ROVINJ
   73. LUPI D.O.O. ČAVLE
   74. LUXOTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O., NOVIGRAD
   75. NEZAVISNA ISTARSKA TELEVIZIJA, PAZIN
   76. NOVA TV, ZAGREB
   77. OPĆINA BRTONIGLA
   78. OPĆINA KRŠAN
   79. OPĆINA MARČANA
   80. OPĆINA RAŠA
   81. OPĆINA SVETA NEDELJA
   82. OPĆINA SVETVINČENAT
   83. OPĆINA VIŽINADA
   84. OTVORENI KAZNENO-POPRAVNI DOM, VALTURA (OKPD – VALTURA)
   85. PAJO D.O.O.
   86. PEEM D.O.O. PULA
   87. POREČKO PULSKI CARISTAS, PAZIN
   88. PRIVREDNA BANKA – LAGUNA BANKA D.D. POREČ
   89. PULJANKA D.D. PULA
   90. RADIO PROTO RE KRALJEVICA
   91. RADIO SLJEME, ZAGREB
   92. RESTAURANT & HOTEL GALIJA, PULA
   93. RTL TELEVIZIJA, ZAGREB
   94. SAVEZ UDRUGA INVALIDA Istarske županije – PULA
   95. ŠPINA D.O. TRGOVINA I GRAĐEVINARSTVO POREČ
   96. TARTAJUN DOL NA HVARU, STARI GRAD
   97. TE PLOMIN D.O.O. PLOMIN LUKA
   98. TRŽNICA D.O.O. PULA
   99. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA
   100. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PULE
   101. TURISTIČKA ZAJEDNICA Istarske županije
   102. TV NOVA D.O.O. PULA
   103. UČKA KONZALTING D.O.O., PAZIN
   104. UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO POSAVKSE ŽUPANIJE – SLAVONSKI BROD
   105. UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLOVAC
   106. UDRUGA SLIJEPIH PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE – RIJEKA
   107. UDRUGA SLIJEPIH SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE – SPLIT
   108. UDRUGA SLIJEPIH ZADARSKE ŽUPANIJE – ZADAR
   109. UDRUGA SLIJEPIH ŽUPANIJE BJELOVARSKO – BILOGORSKE – BJELOVAR
   110. UDRUŽENJE ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA, ZAGREB
   111. URED OVLAŠTENOG INŽENJERA PULA, GOSPODIN JOSIP BURŠIĆ, PULA
   112. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI “ZLATNE RUKE»
   113. VALALTA D.D. ROVINJ
   114. VEČERNJI LIST D.D. DOPISNIŠTVO PULA
   115. VODOVOD PULA D.O.O.
   116. ZAJEDNICA UDRUGA UMIROVLJENIKA, PULA
   117. ZAKLADA VATRENO SRCE, ZAGREB

FIZIČKE OSOBE:

  1. MARIN AMIŽIĆ, SPLIT
  2. RADOMIR ANTIĆ, ROVINJ
  3. ADRIJANO BAF, CEROVLJE
  4. PEĐA BAJOVIĆ, ZAGREB
  5. LUČANO BANČIĆ, KRNIČARI
  6. TOMAS BARBALICH, PULA
  7. MORENO BARTOLIĆ, ZARTINJ
  8. LIDIJA BASTIANICH, SAD
  9. LINO BAŠKERA, LABIN
  10. FRANKO BEAKOVIĆ, POREČ
  11. ORIJANO BELUŠIĆ, LABIN
  12. SONJA BELUŠIĆ, LABIN
  13. ALFRED BLAŽINA, PULA
  14. IVA BILIĆ, BOŠKARI
  15. CHARLES BILLICH, AUSTRALIJA
  16. SLAVEN BILIĆ, ZAGREB
  17. GILLES BONAERT, PREDSJEDNIK UPRAVE ISTRA CEMENT D.O.O PULA
  18. ĐURĐICA BOSANČIĆ, POREČ
  19. DAVOR BOŽAC, PULA
  20. ROMANO BOŽIĆ, PULA
  21. SILVANO BRAJKOVIĆ, PULA
  22. VIŠNJA BRCKOVIĆ, POREČ
  23. LORENA BRGIĆ, PULA
  24. RITA BRGIĆ – STOKIĆ, VODNJAN
  25. JOZO BRSTILO, ROVINJ
  26. VLADIMIR CVITIĆ, PUJLA
  27. DARKO ČUTURILO, PULA
  28. LUCIANO DELBIANCO, GRADONAČELNIK GRDA PULE
  29. ALEN DOBLANOVIĆ, SVETVINČENAT
  30. SILVANO DRANDIĆ, PULA
  31. RADENKO DRUŽETIĆ, PULA
  32. URS FANKHUSER, PREDSJEDNIK UPRAVE “HOLCIM” (HRVATSKA) D.O.O. KOROMAČNO
  33. TARIK FILIPOVIĆ, ZAGREB
  34. MARINO FOLO, SVETVINČENAT
  35. MIRKO GALIĆ, ZAGREB
  36. DANILO GAMBALETTA, VODNJAN
  37. RENATA GARIĆ, RIJEKA
  38. DAVOR GAVRAN, GLASNOGOVORNIK HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA
  39. DENIS IČIN, NOVIGRAD
  40. HRVOJE IVANČIĆ, ZAGREB
  41. IVAN JAKOVČIĆ, ŽUPAN ISTARSKE ŽUAPNIJE
  42. SILVANO & POULIN JELIĆ, AUSTRALIJA
  43. MILJENKO KALČIĆ, PULA
  44. TOMISLAV KARDAŠ, ZAGREB
  45. EGIDIO KLEVA, PULA
  46. JOSIP KNAPIĆ, RAŠA
  47. KARMEL KREBEL, PAZIN
  48. BRUNO KMET, NOVIGRAD
  49. PETRA KOSANOVIĆ, UMAG
  50. DRAŽEN KUTELŠA, POREČ
  51. DR. EDI LADAVAC, PULA
  52. BOJAN LALIĆ, PULA
  53. PETAR & THERESA LOVRIĆ, AUSTRALIJA
  54. MIJO MACAN, PULA
  55. VALTER MACUKA, PULA
  56. DIJANA MAJER, ZAGREB
  57. IGOR MARAS, PULA
  58. DANIJELA MARINI, PULA
  59. ŽELJKO MATANIĆ, ZAGREB
  60. OLIMPIJA MEDEN, POREČ
  61. DRAGO MESARIĆ, UMAG
  62. BISKUP POREČKO-PULSKI MONS. IVAN MILOVAN
  63. MIRO MIRKOVIĆ, PULA
  64. VELJKO MIRKOVIĆ, PULA
  65. LADISLAV MIŠAN, PULA
  66. DAVOR MIŠKOVIĆ, PULA
  67. MIROSLAV MOCKO, PULA
  68. MARTA I VLADIMIR MOFARDIN, VARVARI
  69. GINO NAČINOVIĆ, AUSTRALIJA
  70. TOMISLAV NAZOR, AUSTRALIJA
  71. SILVIO NOVOSEL, ZAGREB
  72. MARIJA I VID OREMUŠ, VIDOVITICA
  73. LJERKA PAVIĆ, ZAGREB
  74. Velečasni ILIJA PAVLOVIĆ, PULA
  75. MILAN PERCAN, PULA
  76. ĐANI PERKOVIĆ, SVETVINČENAT
  77. LUČANO PERŠIĆ, BIBIĆI, NAČELNIK OPĆINE SVETVINČENAT
  78. VERA PLASTIĆ, PULA
  79. VESNA PLAVŠIĆ, PULA
  80. SONJA PILEPIĆ, PULA
  81. NERINA PIŠTAN, POREČ
  82. JOSIP PUJAS, VABRIGA
  83. SILVANO PUHAR, PULA
  84. MLADEN RADOLOVIĆ, VODNJAN
  85. MILAN ROJNIĆ, ŠTINJAN
  86. PRIM. DR. ROMANITA ROJNIĆ, PULA
  87. TOMISLAV RUBINIĆ, RABAC
  88. DIJANA SERGO, LABIN
  89. EGIDIO SIROTIĆ, SVETVINČENAT
  90. VALTER SIROTIĆ, PULA
  91. GINA SINOŽIĆ, AUSTRALIJA
  92. MIRA SKULIBER, ŠKRILJEVO
  93. DAMIR SLIVAR, PULA
  94. DAISY & LIBERO SOLDATIĆ, SYDNEY
  95. IVAN SPEHAR, AUSTRALIJA
  96. DIMITRIJE SUŠANJ, UMAG
  97. dr. sc. JUSUF ŠEHANOVIĆ, prof.
  98. SLAVICA ŠETIĆ, PULA
  99. ALAN ŠIŠINAČKI, ZAGREB
  100. JULIJA ŠKORO, KOROMAČNO
  101. TOMISLAV TKALEC, ZAGREB
  102. ZORAN TODOROVIĆ, PULA
  103. MICHEL TOMAŠEVIĆ, ROVINJ
  104. JOSIP TOMIŠIĆ, GRADIŠĆE
  105. ANTONIJA UKA, PULA
  106. ANĐELO VALE, RAKALJ
  107. DOBRIVOJE VELJOVIĆ, ROVINJ
  108. DARIO VERBANEC, PULA
  109. ANDREJ VUJIĆ, ZAGREB
  110. ANTON VUKSANOVIĆ, ŠTINJAN
  111. ŽELJKO ZEC, PAZIN
  112. BRIGITA ŽUFIĆ, PULA
Skip to content