Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije

Donatori

FINANCIJERI KLUBA 

2021. godina

Program „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“ (Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije želi članovima Kluba omogućiti  aktivno bavljenje sportom sukladno njihovim mogućnostima. U svrhu poboljšanja zdravstvene preventive jer postojeći sportsko rekreativni objekti nisu prilagođeni osobama s invaliditetom.

 • Općina Vrsar – 2.000,00 kn,
 • Sportska zajednica grada Pule – 8.000,00 kn
 • Grad Poreč – 1.400,00 kn
 • Sportska zajednica općine Svetvinčenat – 1.000,00 kn

 

PARA SPORT – unaprijeđenje socijalnih usluga za slijepe kroz prilagođene rekreativne sadržaje: projekt pružanja usluge videćeg pratitelja za prilagođene sportsko rekreativne aktivnosti slijepih osobama financiran je od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 393.002,70 kn (za period od 01.07.2021. – 28.02.2023.).

2020. godina

Program „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“ (Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije želi članovima Kluba omogućiti  aktivno bavljenje sportom sukladno njihovim mogućnostima. U svrhu poboljšanja zdravstvene preventive jer postojeći sportsko rekreativni objekti nisu prilagođeni osobama s invaliditetom.

 • Općina Vrsar – 3.000,00 kn,
 • Sportska zajednica grada Pule – 7.000,00 kn
 • TZ Pula – 1.500,00 kn 
 • Općina Tinjan – 1.500,00 kn
 • Općina Marčana – 3.600,00 kn
 • Grad Poreč – 2.000,00 kn
 • Sportska zajednica općine Svetvinčenat – 500,00 kn
 • Sportska zajednica Istarske županije – 5.718,75 kn

2019. godina 

Natura Eduka – projekt financiran putem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike: Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018 godinu, Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije po prvi put od svoga osnivanja (2011. godine) sa 01. veljače 2019. godine ima zaposlenu osobu na radnome mjestu referent za sportsko rekreativne i planinarske aktivnost. Projekt je prijavljen u partnerstvu sa „Stanica planinarskih vodiča Istra“, koji će uz teorijske i praktične edukacije kvalificiranih članova svojim programima biti usmjerene usvajanju planinarskih vještina kod slijepih osoba, razvijanje sklonosti čovjeka prema prirodi, orijentacije i spretnosti prilikom kretanja i u konačnici, integraciji slijepih osoba u zajednicu. Edukacijski program uključivat će tri seta teorijskih predavanja i tri planinarsko rekreativna izleta, koji će djelatnici „Stanice planinarskih vodiča Istre“ upriličiti na karakterističnim istarskim lokalitetima taktilno i zvučno atraktivni za populaciju slijepih, jednako kao i za videću pratnju.

Program „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“ (Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije želi članovima Kluba omogućiti  aktivno bavljenje sportom sukladno njihovim mogućnostima. U svrhu poboljšanja zdravstvene preventive jer postojeći sportsko rekreativni objekti nisu prilagođeni osobama s invaliditetom. U suradnji sa Istarskim planinarskim savezom organizirani rekreativne šetnje i pripreme za planinarenje):

 • Općina Vrsar – 5.000,00 kn,
 • Sportska zajednica Općine Svetvinčenat – 500,00 kn,

2018. godina

Program „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“ (Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije želi članovima Kluba omogućiti  aktivno bavljenje sportom sukladno njihovim mogućnostima. U svrhu poboljšanja zdravstvene preventive jer postojeći sportsko rekreativni objekti nisu prilagođeni osobama s invaliditetom. U suradnji sa Istarskim planinarskim savezom organizirani rekreativne šetnje i pripreme za planinarenje):

 • Grad Pula – 9.000,00 kn,
 • Općina Grožnjan – 1.000,00 kn,
 • Općina Karojba – 500,00 kn,
 • Općina Cerovlje – 1.000,00 kn,
 • Općina Gračišće – 1.000,00 kn,
 • Općina Pićan – 5.000,00 kn,
 • Općina Vižinada – 500,00 kn,
 • Sportska zajednica Grada Pule – 4.000,00 kn,
 • Sportska zajednica OSI – 4.355,00 kn,

Projekt „2. Sportske igre slijepih“:

 • Grad Pula –5.000,00 kn,
 • Grad Rovinj – 5.000,00 kn

2017. godina

Program „Sljepoća nije prepreka za aktivan život“ (Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije želi članovima Kluba omogućiti  aktivno bavljenje sportom sukladno njihovim mogućnostima. U svrhu poboljšanja zdravstvene preventive jer postojeći sportsko rekreativni objekti nisu prilagođeni osobama s invaliditetom. U suradnji sa Istarskim planinarskim savezom organizirani rekreativne šetnje i pripreme za planinarenje):

Grad Pula – 7.000,00 kn,

 • Općina Svetvinečnat – 500,00 kn,
 • Općina Vrsar – 5.000,00 kn,
 • Sportska zajednica OSI – 1.830,00 kn,

Projekt „1. Sportske igre slijepih“:

 • Grad Pula – 4.000,00 kn,
 • Grad Rovinj – 2.000,00 kn.
Skip to content