TIFLO izlog

Donatori, sponzori, učesnici

DONATORI I SPONZORI

Grad Pula, Grad Rovinj, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ACI MARINA d.d. Rijeka, Croatia osiguranje d.d. 

POPIS UČESNIKA U REALIZACIJI PROJEKTA TIFLO IZLOG

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije, Rijeka

Pečat Pula, Stolarija Istra-Pula

Skip to content